خبر #UTF از ۱۰ خبر
خبر #UTF از ۱۰ خبر
ستاد پیشگیری از کرونا
چهاردهمین جلسه ویدیو کنفرانس در شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهل و هفتمین پروژه
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهل و ششمین پروژه
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهل وپنجمین پروژه
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهل و چهارمین پروژه
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهل وسومین پروژه
ستاد پیشگیری از کرونا ویروس
چگونه مواد غذایی گوشتی را از شر کرونا خلاص کنیم؟
مدافعان سلامت
مدافعان سلامت سرپلذهاب
ستاد پیشگیری از کرونا
پیام مهم مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب به مردم این شهرستان
سامانه خود ارزیابی
​معرفی سامانه غربالگری افراد مشکوک به کرونا
تبریک سال نو
مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب در پیامی سال نو را تبریک گفت
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهل و دومین پروژه
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهل و یکمین پروژه
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپلذهاب
چهلمین پروژه
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
چهلمین پروژه
سومین بیمار کرونایی در سرپلذهاب
تعداد مبتلایان در سرپلذهاب به سه نفر رسید
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان
سازندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون :
صفحه ۱ از ۳۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

مقالات آموزشی