تاریخچه

گروه بهداشت محیط شهرستان سرپلذهاب قبل و در زمان جنگ تحمیلی بصورت اداره بهداشت محیط شهرستان سرپلذهاب مشغول فعالیت در در زمینه بهداشت محیط  بوده است . بعداز جنگ و در زمان بازسازی این واحد با استفاده از امکانات موجود علاوه برپوشش  قرار دادن فعالیت های بهداشت محیط شهری و روستایی نسبت به انجام عملیات آبرسانی به مناطق روستایی فعالیت داشته است . بعد از تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،هم اکنون  واحد بهداشت محیط  زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپلذهاب مشغول فعالیت میباشد.

رسالت بهداشت محیط

براساس اعتقادات دینی و قانون اساسی کشور ما همة موجودات روی کره زمین اعم از انسان، حیوان و گیاه حق دارند که از محیطی پاک و سالم برخوردار باشند. در جهت تحقق بخشیدن به این هدف  ، کارشناسان بهداشت محیط  در جهت شناسایی مسائل و مشکلاتی که سبب آلودگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط می‌شوند فعالیت مینمایند .

اهداف و وظایف کلی

1. کنترل  بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛
 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش شهری و روستایی از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ادارات آب و فاضلاب؛
3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛
4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛
5. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها؛
6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره از وزارت بهداشت و درمان؛
7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛
8. بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمام های سونا؛
9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛
10. بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛
11. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛
12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛
13. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛
14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری؛
15. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛
16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛
17. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛
18. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
19. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛
20. کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛
21. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛
22. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛
23. آموزش بهداشت دانشجویان در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی؛
24. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله 25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی؛
26. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛
27. تاسیس شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی؛
28. تاسیس اورژانس وفوریتهای سلامت محیط؛
29. اجرای طرح تشدیددرساعات غیر اداری و تعطیلات؛
30. اجرای طرح شهر سالم؛
31. اجرای روستای سالم؛
32. بهسازی محیط روستا؛
33. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعیو نیز سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان؛
34. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛
35. راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛
36. اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه ای مربوط به بهداشت محیط؛
37. اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت؛
38. اجرای طرح امنیت غذا؛
39. اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی؛
40. بازدید و نظارت از استخرهای شنا؛
41. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه؛
42. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.