کلیات واحد

 تاریخچه
امروزه به علت رشدروز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و به وجود آمدن صنایع بزرگ ، استفاده ازانواع ماشین آلات ، تجهیزات ، فرآیندها ، موادشیمیایی و ... امری اجتناب ناپذیر است . صنعتی شدن وافزایش  تولید ، مخاطرات گوناگونی را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده کارگران در معرض عوامل زیان آور متعدد قرار گرفته و تندرستی آنان مورد تهدید قرار گیرد.با توجه به اینکه نیروی کاری هر کشور بخش  پراهمیتی از سرمایه ملی بوده  و از پایه های توسعه اقتصادی واجتماعی به شمار می آید.، از این رو حفاظت از تندرستی آنان و بهسازی محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخورداراست .
واحد بهداشت حرفه ای شهرستان سرپلذهاب در سال 1373  با یک نفر نیروی کاردان  ، رسما"فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر 4 نیروی رسمی وطرحی در شهرستان مشغول انجام فعالیت می باشند.

رسالت
بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورها است که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر میگیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات , انگیزش کار رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه را دارد .
هدف از خدمات بهداشت حرفه ای تامین ایمنی در بهداشت , پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار , پیشگیری از معلولیتها , استفاده بهینه از توان نیروی کار و تامین رفاه شاغلین است . این مهم میسر نمیشود مگر آنکه بتوانیم با استفاده از قوانین , آئین نامه ها و طرحهای در دست اجرا وجود نیروی کار سالم , بارور و با انگیزه را تضمین نمائیم

اهداف
کمیته مشترک کارشناسان سازمان بهداشت جهانی( WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO)که در سال 1950در ژنو تشکیل جلسه داد ،اهداف بهداشت حرفه ای را این چنین تعریف کرده است :
1- ارتقاءوحفظ بالاترین درجه  سلامت جسمی ،روانی واجتماعی شاغلین کلیه مشاغل .
2- پیشگیری از بروز بیماریها  وحوادث ناشی از کار .
3- تطبیق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات سوء شغل بر سلامت شاغلین .

برنامه های اجرائی

  • اجرای  طرح مقابله با صدا در محیط های کار
  • اجرای  طرح بقا (بهسازی کارگاههای قالیبافی ونظارت بر بهداشت قالیبافان روستایی)
  • اجرای برنامه ایمنی شیمیایی
  • اجرای برنامه بهداشت کشاورزی
  • اجرای طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس
  • اجرای طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار 
  • نظارت و پیگیری انجام معاینات پزشکی شاغلین به استناد ماده 92 قانون کار
  • برگزاری جلسات وکارگاههای آموزشی وتهیه جزوات، پمفلت و پوستر های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای
  • برنامه ارگونومی در محیط کار
  • نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت وبهداشت کار در کارگاههای بالای 25 نفر کارگر (اجرای ماده 93 قانون کار