ستاد کنترل و کاهش لیشمانیوز

اعضای ستاد کنترل و کاهش لیشمانیوز در شهرستان سرپل ذهاب
ریاست ستاد: سرپرست شبکه بهداشت و درمان  شهرستان
مسئول اجرا: واحد مبارزه با بیماریها
مسئول حسن اجرا: کارشناس برنامه.

 وظائف و اقدامات انجام شده در ستاد مربوطه

1- هماهنگی بین بخشی و برون بخشی

بر هم زدن محیط مناسب جهت تکثیر و افزایش جمعیت مخازن و ناقلین ( در مورد Z.C.L  یا نوع روستائی) و  کنترل سگهای ولگرد و درمان بموقع  بیماران  در نوع شهری  ،پیشگیری از مرگ و میر (کودکان) در نوع احشایی بیماری ، از اولویت های نخستین در مبارزه با این بیماری در شهرستان  سرپل ذهاب می باشد.
در راستای نیل به این اهداف در کار گروه بهداشت مربوطه (بیماریهای واگیر ) بمنظور کاهش انتقال بیماری در منطقه  و کاهش آسیبهای اجتماعی ، اقتصادی  بهداشتی هماهنگی لازم بین  ادارات مرتبط با برنامه ( دهیاران ، کمیته اتلاف سگهای ولگرد ، اداره جهاد کشاورزی ، مراکز بهداشتی ، منابع طبیعی،  مسکن وشهرسازی و واحدهای ستادی مرکز بهداشت )انجام شده ،برایند نیروی فکر این کار گروه  و اقدامات صورت گرفته در حول محور وظائف تعریف شده در کار گروه بهداشت برای ادارات مربوطه منجر به کاهش بروز بیماری در منطقه شده .

2-آموزش

2-1 آموزش جامعه  توسط کارشناسان و کاردانان فنی مراکز بهداشتی به جمعیت تحت پوشش و بالا بردن سطح اطلاعات بهداشتی آنها در خصوص لیشمانیوز  بطور مستمر

آموزش جوامع انسانی در شهر و روستا جهت اقدام به حفاظت فردی می تواند در کاهش میزان ابتلا به بیماری لیشمانیوز جلدی علی الخصوص در نوع (A.C.L) که دارای مخزن انسانی است موثر باشد کشف بیمار و درمان سریع آن می تواند به کاهش مخزن آلودگی کمک زیادی نماید ضمن اینکه اطلاع از نحوه آلودگی انسان و محیط مناسب زیست و تکثیر پشه خاکی، (زباله، کود حیوانی و ...) رعایت فاصله مناسب زندگی انسان و دام ، پوشاندن روی زخم و تمیز نگهداشتن آن ، ادامه درمان توسط بیمار ، تخریب اماکن متروکه ، استفاده از پشه بند بهداشتی و توری و یا پشه بند معمولی در نوع (A.C.L) . کنترل کودکان جهت بازی در مکانهای آلوده در ساعات عصر و غروب آفتاب و رعایت احتیاط در موقع کشاورزی در ساعت خاصی از روز برای کشاورزان در نوع (Z.C.L) میتواند بسیار موثر باشداین اطلاعات بهداشتی به شکل مستمر و به طرق گوناگون ( چهره به چهره – کلاس آموزشی – نماز جمعه – تجمعات –و...)  به جمعیت هدف انتقال می ابد.

2 -2 آموزش کارکنان فنی ( بهداشتی )

کارشناسان ، کاردانان  و بهورزان در ابتدای سال 89 در  کلاس باز آموزی  توسط کارشناس مربوطه مورد آموزش قرار گرفتند تا بتوانند  در سطح محیطی آموزش های لازم در نحوه انتقال و پیش گیری از انتشار بیماری به جمعیت هدف ارائه نمایند
   کارکنان فنی (کاردان ، کارشناس، پزشک) آموزش لازم جهت بررسی موارد ، طبقه بندی بیماری وضعیت بیماری در منطقه ، راه انتقال ، پیشگیری و اقدامات لازم مراقبتی و انعکاس گزارش به مقامات بالاتر و ... براساس دستور العمل های موجود کشوری گذرانده اند وقادر به تصمیم گیری و اجــراء بگونه ای یکسان و منطبق با برنامه های کشوری هستند.

2-3 تدوین و توزیع متون آموزشی

کارشناسان برنامه بمنظور بالا بردن آگاهی بهداشتی پرسنل بهداشت و عموم مردم اقدام به توزیع متون مربوطه در جمعیت هدف می نماید.

3- تامین نیرو و امکانات تشخیصی

نظر به اهمیت تشخیص زود هنگام بیماری در کنترل و پیشگیری از بیماری ، دو ازمایشگاه مجهز در شهرستان در این راستا فعالیت می نمایند.

4- درمان بیماران

در راستای پیشگیری و درمان بیماری لیشمانیوز ( کاهش مخازن  ، کاهش عوارض و مرگ ) در منطقه ، تمام بیماران مطابق پروتکل کشوری توسط پزشک آموزش دیده تحت درمان قرار میگیرند  ونتیجه درمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

5- مراقبت از  بیماری

با توجه به اینکه   مراقبت اصلی ترین جزء کنترل بیماریهاست به همین منظور در نظام مراقبت از بیماریهای بومی منطقه سعی شده در تمام پایشها  به لیشمانیوز توجه خاص گردد.  در همین راستا پرسنل فنی سیستم مراقبت در مرکز بهداشت به منظور کشف سریع بیماری با سه تعریف طبقه بندی شده براساس وضعیت بیماری (مظنون ، محتمل ، قطعی ) آگاهی کامل دارندو می توانند موارد را به شکل صحیح همراه با اطلاعات آماری  و اپیدمیولوژیک لازم به مقامات بالاتر گزارش کنند.

6- آنالیز داده ها

 به منظور بررسی وضعیت بیماری در منطقه و آگاهی از روند آن ، بررسی اپیدمیولوژیک تمام موارد مثبت و آنالیز داد ه ها توسط کارشناس مربوطه انجام می پذیرد.