مشخصات بیمارستان :

شروع ساخت مرکز درمانی شهداء سرپل ذهاب در سال 1370 توسط صلیب سرخ کشور آلمان آغاز و در سال 1371 بپایان رسید.  این مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد که در اوایل سال 1387به مرکز جدید انتقال داده شده است . 

 در حال حاضر این مرکز دارای بخشهای داخلی ،جراحی عمومی، زنان و زایمان، اطفال ، رادیولوژی ،واحد ترک اعتیاد، دیالیز،ای سی یو، سی سی یو،ایزوله تنفسی و درمانگاه تخصصی نیز می باشد . 

در حال حاضر بیمارستان شهداء سرپل ذهاب بعنوان یک بیمارستان جنرال و درجه سه در ردیف یکی از مراکز عمده درمانی سطح شهرستان های سرپل ذهاب،قصرشیرین ، گیلانغرب ، ثلاث باباجانی و دالاهو قرار دارد. بطوریکه پوشش درمانی این بیمارستان نیز وسیع می باشد بخش اورژانس این بیمارستان قرار دارد که بصورت شبانه روزی با حضور متخصصین در رشته های جراحی زنان و عمومی – داخلی - اطفال در ارائه خدمات درمانی به مراجعین فعال است. درمانگاههای بیمارستان دارای درمانگاههای تخصصی زیر می باشد: جراحی عمومی– جراحی زنان- عفونی – اطفال– پوست – تغذیه –مغز و اعصاب-قلب و عروق- رادیولوژی و داخلی می باشد.

بیانیه ماموریت (Mission)

ماموریت مرکز درمانی شهداء سرپل ذهاب  بعنوان بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در استان کرمانشاه ، ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی، در سطح شهرستان با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی از طریق ارتقا و بهبود مستمر کیفیت می باشد. در این مسیر به اصول و ارزشهای ذیل معتقدیم: 

  • احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان
  • پاسخگویی
  • نوآموزی و بازآموزی
  • نوآوری  و ابتکار
  • نظم و انضباط
  • همدلی و صداقت
  • شور و نشاط
  • حفظ محیط زیست 
چشم انداز(Vision)

ما بر آنیم تا: 

با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر همکاری کارکنان شایسته و توانمند، این مرکز بر این عقیده است تا 5 سال آینده همگام با برنامه های توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه با ایجاد یک مرکز درمانی مستقل با امکانات و تجهیزات مناسب به مردم شهرستان و سایر مراجعین از تمامی مراکز مشابه در منطقه غرب استان پیشی گرفته و شاخص های عملکرد خود را به بهترین الگوی کشوری تبدیل کند.

تماس با واحد