ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

آدرس پست الکترونیک

 1

دکتر امید قادری

پزشک عمومی

رئیس بیمارستان

08342233440

 

 2

دکتر نسرین کریمی

 

متخصص جراحی عمومی

08342230830الی 833 داخلی 246

 

 3

دکتر شهرام مرادی

 

متخصص جراحی عمومی

08342230830الی 833 داخلی 246

 

 4

دکتر آذر گویری

 

متخصص جراحی زنان

08342230830الی 833 داخلی 246

 

 5

دکتر رامش بختیاریان

 

متخصص جراحی زنان

08342230830الی 833 داخلی 246

 

 6

دکتر ناصر محمدی

 

متخصص بیهوشی

08342230830الی 833 داخلی 246

 

 7

دکتر فریبرز حیاتی

 

متخصص پوست

08342230830الی 833 داخلی 260

 

 8

دکتر سید محمد کریمی وفا

 

متخصص عفونی

08342230830الی 833 داخلی 260

 

 9

دکتر حمیدرضا احمدی

 

متخصص مغز و اعصاب

08342230830الی 833 داخلی 260

 

 10

دکتر پارسا رستمی

 

متخصص داخلی

08342230830الی 833 داخلی 223

 

 11

دکتر اعظم کیانی

 

متخصص قلب و عروق

08342230830الی 833 داخلی 218

 

 12

دکتر مژگان آقایی

 

متخصص اطفال

08342230830الی 833 داخلی 242

 

 13

دکتر محمدمهدی علامه

 

متخصص رادیولوژی

08342230830الی 833 داخلی 275

 

 14

دکتر فرحناز صادقپور

پزشک عمومی

پزشک اورژانس

08342230830الی 833 داخلی 244

 

 15

مسعود چله ای

کارشناس پرستاری

مدیر بیمارستان

08342230826

masoodcheli@yahoo.com

 16

کیکاوس زمکانی

کارشناس پرستاری

مدیر خدمات پرستاری

08342230828 و داخلی 206

 

 17

سیاوش تندکار

کارشناس پرستاری

سوپروایزر

08342230828 و داخلی 206

 

 18

جبار شاهماری

کارشناس پرستاری

سوپروایزر

 

 

 19

ویدا ایده پور

کارشناس پرستاری

سوپروایزر

08342230828 و داخلی 206

 

 20

نورالدین ویسکرمی

دیپلم

مسئول درمانگاه و بایگانی

08342230830 داخلی 260

 

 21

راهبر میری

کارشناس پرستاری

مسئول پذیرش

08342230830 داخلی 257

 

 22

شاهین شاهکرمی

کاردان آمار و مدارک پزشکی

مسئول آمار و مدارک پزشکی

08342230830 داخلی 257

 

 23

ایرج فتاح پور

دیپلم

درآمد

08342230830الی 833 داخلی 208

 

 24

علی کرم منصوری

 

مسئول آزمایشگاه

08342230830الی 833 داخلی 215

 

 25

علی نامور

کارشناس رادیولوژی

مسئول رادیولوژی

08342230830الی 833 داخلی 221

 

 26

اردشیر فتحیان

کارشناس پرستاری

سرپرستار اورژانس

08342230830الی 833 داخلی 245و244

0834223035

 

 27

سهیلا رستمی

کاردان بهداشت (بهورز)

مسئول داروخانه

08342230830الی 833 داخلی 262

 

 28

فریده رستمی

کارشناس پرستاری

سرپرستار اتاق عمل و CSR

08342230830الی 833 داخلی 246

 

 29

زهرا مهدوی فر

کارشناس مامایی

مسئول زایشگاه

08342230830الی 833 داخلی 253

 

 30

ناصر مظفری نیا

کارشناس پرستاری

سرپرستار ICU – CCU

08342230830الی 833 داخلی 218

 

 31

یونس باباخانی

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش مردان

08342230830الی 833 داخلی 223

 

 32

صدیقه زارعی

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش زنان

08342230830الی 833 داخلی 242

 

 33

اسدا... نادری نژاد

کارشناس پرستاری

سرپرستار همودیالیز

08342230830الی 833 داخلی 268

 

 34

زهرا کمری

کارشناس پرستاری

پرستار کنترل عفونت - ایمنی بیمار

08342230828 و داخلی 206

 

 35

مریم مرادیان

کارشناس پرستاری

مسئول کمیته های بیمارستانی

08342230828 و داخلی 206

 

 36

زیبا حیدریان

کارشناس پرستاری

سوپروایزر آموزشی

08342230828 و داخلی 206

 

 37

عابدین دفتری

کارشناس پرستاری

مسئول انبار دارویی

08342230830الی 833 داخلی 269

 

 38

جلال حسینی

دیپلم

رئیس امور اداری

08342230839

 

 39

قاسم ویسی

کارشناس پرستاری

مسئول تجهیزات پزشکی – رسیدگی به شکایات

08342230827

 

 40

منوچهر کرمی

کارشناس حسابداری

مسئول حسابدار

08342230830 داخلی 208

 

 41

علی نوروزی

دیپلم

مسئول خدمات

08342230830الی 833 داخلی 270

 

 42

منصور نورمحمدی

دیپلم

مسئول انبار تجهیزات

08342230830الی 833 داخلی 213

 

 43

قدرت ا... خانمحمدی

دیپلم

مسئول دبیرخانه

08342230830الی 833 داخلی ....

 

 44

حمید رضایی

دیپلم

باغبان